Ứng dụng di động

Ngoài việc in ấn & website, Kinh Thánh Bản Dịch Mới được phát triển trên nền tảng ứng dụng di động cho điện thoại thông minh Android và iOS.

Tính năng

Đọc & nghe từng đoạn

Quý vị có thể vừa đọc và nghe Kinh Thánh Bản Dịch Mới.

Tạo ghi chú

Quý vị có thể tạo ra các ghi chú cho riêng mình trong ứng dụng này.

So sánh bản dịch

Quý vị có thể so sánh các bản dịch khác với Bản Dịch Mới.

Đánh dấu & tô đậm

Quý vị có thể đánh dấu & tô đậm câu Kinh Thánh yêu thích

"Kinh Thánh Bản Dịch Mới do một ủy ban phiên dịch gồm những mục sư đã được hai cơ quan phiên dịch Kinh Thánh quốc tế huấn luyện chuyển ngữ sang tiếng Việt hiện đại."
MSTS Trần Đào
Trưởng ban phiên dịch, phối trí chủ biên

"Mang lại những trải nghiệm tuyệt vời khi bạn khám phá Kinh Thánh Bản Dịch Mới"

- Bản Dịch Mới NVB -