Xin hợp tác với chúng tôi để truyền bá Lời Chúa

Chúng tôi yêu mến dân tộc Việt Nam và người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Xin hãy dự phần cùng chúng tôi để cung cấp Lời Chúa cho những người mong muốn và những ai cần.

Số lượng ấn bản Kinh Thánh Bản Dịch Mới được phân phối tính đến thời điểm năm 2016:

Kinh Thánh
Tân Ước
Các sách từ Tân Ước

Tất cả Kinh Thánh , Tân Ước và sách nhỏ từ Kinh Thánh Bản Dịch Mới đều được in và đăng ký hợp pháp tại Việt Nam.

Mọi sự dâng hiến bằng séc, lệnh chuyển tiền...xin gởi về địa chỉ:Vietnamese Bible, Inc. Hộp thư Box 61, Midland, Texas USA 79702-0061

Hội Thánh Tư Gia

Nhiều mục sư hội thánh tư gia đã yêu cầu cho toàn thể hội thánh mình được sử dụng Kinh Thánh Bản Dịch Mới thay cho bản truyền thống.

Hội Thảo Huấn Luyện Kinh Thánh

Hiện nay chưa có bao nhiêu đại học Thánh Kinh và đại chủng viện đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Vì thế nhiều người phục vụ Chúa khao khát được học hỏi thêm về Lời Chúa.

2nd Mission

2nd Mission là một mục vụ cộng tác đã sử dụng Phúc Âm Giăng từ Kinh Thánh Bản Dịch Mới để truyền bá Phúc Âm cho sinh viên đại học và giới chuyên gia tại Việt Nam.