Giải Nghĩa Kinh Thánh

Giá để theo Chúa

Giới Thiệu Vào đầu thời Công Nguyên người Do Thái đang mong đợi Đấng Mê-si-a của họ đến, nhưng nhiều người Do Thái cho rằng Đấng

Xem tiếp »
Giải Nghĩa Kinh Thánh

Đạo Đức Trong Lòng

Giới thiệu Chúa Giê-su là một con người hoàn toàn như chúng ta nên Ngài hiểu rõ những động lực nào thúc đẩy người ta

Xem tiếp »