Giải Nghĩa Kinh Thánh

Người Giàu Tham Lam

Giới thiệu Trong xã hội từ xưa đến nay,  người ta thường cho rằng giàu có là một cái phúc Nhưng Chúa Giê-su là Con

Xem tiếp »
Giải Nghĩa Kinh Thánh

Chúa Giê-su Hóa Hình

Giới Thiệu Sau khi các Sứ Đồ tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a (Christ), Con Đức chúa Trời hằng sống, Ngài dẫn Phê-rơ, Gia-cơ

Xem tiếp »
Giải Nghĩa Kinh Thánh

Quyền Năng Sáng Tạo

Giới thiệu Trong khi thi hành chức vụ, Chúa Giê-su đã chứng tỏ cho dân chúng cũng như mọi người biết rằng Ngài là Đấng

Xem tiếp »