Cuộc Phán Xét Cuối Cùng

Nhân loại mơ ước một thế giới hòa bình, công chính, yêu thương nhưng người ta thấy nhiều bất công, phân biệt chủng tộc, đàn áp, bóc lột vv…Kinh Thánh cho biết sẽ có một cuộc phán xét cuối cùng và Chúa Cứu Thế Giê-su sẽ tái lâm để phán xét nhân loại.

Các Ngụ Ngôn về Sự Phán Xét

Đám cưới là một biến cố quan trọng và là một dịp vui không những cho cô dâu chú rễ, hai họ nhưng cũng cho bạn bè quyến thuộc gần xa. Chúa Giê-su đã ví Nước Thiên Đàng giống như phần rước dâu trong lễ cưới Do Thái thời đầu Công Nguyên để dạy chúng ta về sự chuẩn bị sẵn sàng để đón Chúa tái lâm.

Chúa Cứu Thế Quang Lâm

Giới thiệu Sự tái lâm của Đấng Cứu Thế luôn luôn là một vấn đề được nhiều người muốn biết. Các môn đệ Chúa muốn Ngài cho họ biết có những dấu hiệu nào báo trước ngày Ngài sẽ tái lâm. Chúa Giê-su đã cho biết có ít nhất là bảy dấu hiệu báo trước…

Tiệc Cưới Hoàng Tử

Giới Thiệu Lễ cưới của hoàng tử nước Anh năm 1981 tại thánh đường Phao-lô ở Luân Đôn được coi là hôn lễ huy hoàng nhất thế kỷ. Khách mời toàn là những thủ lãnh quốc gia hay những người nổi tiếng trên thế giới. Hay nói một cách khác  được mời   dự tiệc cưới…