Kinh Thánh Bản Dịch Mới

Kinh Thánh Bản Dịch Mới do một ủy ban phiên dịch gồm những mục sư đã được hai cơ quan phiên dịch Kinh Thánh quốc tế huấn luyện chuyển ngữ sang tiếng Việt hiện đại.

Kinh Thánh Bản Dịch Mới được dịch từ nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp dưới sự hướng dẫn của United Bible Societies.

Kinh Thánh Bản Dịch Mới được dùng để chia sẻ về Chúa Giê-su tại Việt Nam

Kinh Thánh Bản Dịch Mới NVB đã hoàn thành được khải tượng của VBI, đó là chia sẻ về Chúa Giê-su với người Việt trong nước và khắp nơi trên thế giới. Hãy cùng tìm hiểu về những gì chúng tôi đã làm và tham gia cùng chúng tôi để tiếp cận với mọi người thông qua Phúc âm của Chúa Giê-su.

Hãy trang bị chính mình và người khác bằng tri thức Kinh Thánh

Đây là một sự khao khát của nhiều mục sư muốn nhóm họp lại để huấn luyện. Tuy nhiên, có rất ít trường Kinh Thánh hoặc viện Thần học tại Việt Nam. Hơn nữa, các tài liệu tĩnh nguyện cá nhân đang rất thiếu trong nước. Vietnamese Bible, Inc. cung cấp Kinh Thánh Bản Dịch Mới NVB, Kinh Thánh Việt – Anh, Kinh Thánh giúp đỡ trong việc tĩnh nguyện hằng ngày để trang bị cho các lãnh đạo Hội Thánh. Các đối tác khác cũng cung cấp Kinh Thánh Bản Dịch Mới trong tài liệu hướng dẫn đào tạo, điều này đã giúp phát triển công việc truyền giáo và chức vụ.